pro povinné

domů| pro povinné

Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, oznamuje, že na základě podané žádosti exekutorský úřad ukončil činnost k 31. 12. 2019. Do té doby probíhající exekuční řízení jsou nadále vedena mj. níže uvedenými soudními exekutory; tato řízení se nikterak nepřerušují.

 

  • exekuční řízení vedená pro oprávněného Komerční banka, a.s. jsou nadále vedena  Mgr. Michalem Suchánkem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Praha 9 (http://www.exekucepraha.cz, č. ú. 1251007551/5500) a Mgr. Pavlem Preusem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Prahu 8 (http://www.eupraha8.cz, č. ú. 2113340545/2700)

 

  • exekuční řízení vedená pro oprávněného Modrá  pyramida stavební spořitelna, a.s. jsou nadále vedena  Mgr. Michalem Suchánkem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Praha 9 (http://www.exekucepraha.cz/, č. ú. 1251007551/5500)

 

  • exekuční řízení vedená pro oprávněného ESSOX, s.r.o. budou dále vedena Mgr. Pavlem Preusem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Praha 8 (http://www.eupraha8.cz, č. ú. 2113340545/2700)

 

  • exekuční řízení vedená pro další oprávněné nadále povede zejména Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Chomutov (http://www.exekucecv.cz, č. ú. 1311827042/2700)

 

Zástupcem Mgr. Lukáše Křivánka, MBA, soudního exekutora, Exekutorský úřad Karlovy Vary je Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Chomutov (http://www.exekucecv.cz)